Sunday 1 November 2020

Chia tay tháng 10!

Tháng 10 là tháng của người ấy, cho nên nó cũng đặc biệt với mình! Định sẽ viết một bài siêu dài để kệ tình kể tội người ấy mà chưa làm được, bởi vì "tội" thì ít quá và "tình" thì cũng phớ lớ, hai đứa tào lao xịt bụp, kể ra người ta cười cho, haha.

Tháng 10 chia tay bé Tr. với cái đám cưới siêu zui siêu lầy của cháu con nhà bà Bảy. Lần đầu tiên thấy người ấy uống nhiều còn hơn đám cưới của mình :)) Nhà đông con cháu nên tụ họp lại là xôm hà!

Tháng 10 Xô chia tay Amitie Cheer Dance. Dẫu biết con buồn, cô buồn nhưng mẹ thấy thời điểm này là hợp lý. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở!", thấy hơi sai sai nhưng nó đúng thiệt! :)

Tháng 10 Tin chia tay lớp cờ vua. Cám ơn cô V. vì nhờ hai năm cờ vua mà tư duy của T phát triển tốt. Kết quả rõ rệt nhất của học cờ là thi đấu cho trường giật giải 30k chơi lớn luôn một ly mì!

Qua 10 tháng, chứng kiến thế giới biến động, trong nước nhiều xúc động, chuyện nhà hai lần xao động. Chỉ mong mỏi 2 tháng cuối năm nhẹ nhàng, lướt qua hết tai ương!

No comments:

Post a Comment