Sunday 13 December 2020

Khi con vào tuổi teen!

Khi con bắt đầu vào tuổi teen, mẹ cũng cần phải hồi teen để hiểu và trò chuyện được với teen. Phải nằm lòng 5 nguyên tắc cơ bản sau để sống sót hạnh phúc từ nay về sau:

5 Secrets for Communicating With Your Teenager

1. Start With Understanding, Even When You Don’t Understand

2. Don’t Get Emotional Or Take It Personally

3. Ask Honest Questions…Not Loaded Questions

4. Don’t “Need” Your Child’s Good Behavior

5. Don’t Do Anything Until You’re Both Calm

Nguồn: https://www.empoweringparents.com/article/5-secrets-for-communicating-with-teenagers/


 

No comments:

Post a Comment