Thursday 11 March 2021

Giờ YBT

Nếu có ai đó hỏi rằng mình sống có hạnh phúc không, thì mình không ngần ngại trả lời ngay rằng: vô cùng hạnh phúc! Hạnh phúc vì mình "khỏe mạnh" từ trong thân thể, tâm trí và các mối quan hệ. Mình nghiệm ra rằng để cảm thấy hạnh phúc chân thật không khó và rẻ tiền lắm (nhưng không đồng nghĩa dễ làm, có sẵn mà cần phải bỏ sức luyện tập, rèn luyện).

Mình gọi cái giờ làm mình hạnh phúc ấy là giờ YBT (Yêu Bản Thân), chỉ 1 tiếng đồng hồ buổi sáng 6g30-7g30 ấy, sắp xếp từ 2-3 buổi/tuần là thấy đủ. 

- Làm thủy liệu pháp (enema)

- Vận động nhẹ, mát-xa cơ thể

- Nghe nhạc nhẹ, nhạc thiền

- Tắm gội

Chỉ 1 giờ ấy đủ "làm sạch" cơ thể từ trong ra ngoài, trên xuống dưới, vừa làm sạch tâm hồn khi sáng sớm dễ "chánh niệm" hơn, các ý tưởng trong ngày cũng tự nhiên tuôn ra. 

Chỉ khi nào mình cảm thấy YBT thực thì mới đủ sức để lan tỏa tình yêu ấy đến người khác vậy.

Ôi, giờ YBT đáng giá biết bao!

 


No comments:

Post a Comment