Thursday 11 March 2021

Bài thơ: Hoa nở

Hoa cà tim tím

Hoa huệ trắng tinh

Hoa nhài xinh xinh

Đua nhau cùng nở.

Hoa nở rồi, chia tay tuổi "thơ ngây", mình "lớn" đây!

04.3.2021

No comments:

Post a Comment