Friday 1 January 2021

Mục tiêu năm 2021

Tôi là tôi ức lắm vì ông chồng bảo là tôi mọt sách mà hành động không có kế hoạch gì cả! Cho nên tôi post ngay cái kế hoạch (New Year's Resolution) 2021 để chứng minh cho ổng thấy tôi là người-có-kế-hoạch, còn chuyện có thực hiện được hay không thì chờ đến cuối 2021... mới biết!

---

 1. Khỏe:

- X: không tăng độ cận, không gầy không mập, eo ơi chỉ lo cho cái lưng của nó cõng chiếc ba lô phát khiếp. 153cm, 40 kg.

- T: theo dõi mắt, tăng chiều cao cao cao, có da có thịt hơn chút. 123cm, 22.3 kg.

- A: detox thêm 3 lần, t2/6/10, tdtt đều đặn.

- A, B: tham gia thử một/một vài cự ly chạy 10k.

2. Học:

- A: hoàn thành thi CPA tháng 4/2021 (hoặc đến khi có thông báo mới).

- Xong B1/B2

- X, T: tăng nghe và nói Eng., luyện văn viết, trình bày ý kiến.

3. Chỗ ở:

- Hoàn thành tổ ấm T5-T9/2021 Hoặc tùy tình hình mà "cộng sinh" tiếp!

4. Du lịch:

- Dịp nghỉ Covi: HA

- Tháng 4: sắp xếp đại gia đình một bữa tiệc tròn giáp cho X. 

- Hè: QN, NT, đổi gió cho ông bà.

5. Đầu tư:

- Close deal trước tháng 4.

- 4c/7c

- Chọn đầu tư dài hạn chuẩn bị cho 2027.

6. Nine-Five: 

- Nằm im nín thở qua cầu.

---

Ơ, đây cũng gọi là kế hoạch hử?!!

No comments:

Post a Comment