Sunday 23 April 2023

Bà Đen

Chưa đi chưa biết Bà Đen

Đi rồi mới biết ... đen hơn bà già!

Sau lần chạy ở Minh Đạm hồi tháng 2, có hứa lần chạy tới sẽ cán đích trước 3 giờ. Nhưng mà ... fail rồi.

Nguyên nhân khách quan là: nóng, nắng, đau bụng.

Nguyên nhân chủ quan: ham ăn nên đau bụng :), đến ngày chạy thì vác đít đi chạy thôi, chứ có tập tành gì đâu mà đòi hoàn thành trước 3 giờ. Ủa?!!

Kết quả khích lệ: 3:30, bằng thời gian của người về nhất (cự ly marathon). Hahaha.


No comments:

Post a Comment