Monday 15 May 2023

Chơi game lớn

Hôm qua, T "hăng (máu)" lên, lấy liền 2 đề TDN ra giải.

Còn hỏi mẹ điều kiện thi, đề thi, tỷ lệ chọi như thế nào. Cu cậu có vẻ hứng thú thử thách trí tuệ bản thân lắm (từ của nó).

Ok, fine. Tháng sáu này hai mẹ con mình chơi game lớn cùng nhau nhe.

Đã chơi thì xác định phải thắng, chứ chơi để cho vui thôi thì không chơi à nghen!

Géc gô!

No comments:

Post a Comment