Wednesday 31 May 2023

Tạm biệt lớp 5!

Thắm thoát Tin bé nhỏ cũng đã hoàn thành cấp 1 - Ăn Dưa Leo một cách xuất sắc:

Toán, Văn 20 + Flyers 15 + Đồng Sasmo + Nhất quận Nhạc kịch Saint Gióng + Đồng Thách thức TN toán học

Em cao 135 và 33 kí

Em tiến bộ môn cờ vua, trình đá bóng ổn định (= năm cũ), biết cầu lông, bơi chập chững và rất "vững" môn gaming.

Em thích tìm từ và dùng từ cho chuẩn xác (như critical), thích kể chuyện có đầu có đuôi, thích lý sự.

Hỏi em lớn lên thích làm gì? Em muốn làm kỹ sư, nhà khoa học...No comments:

Post a Comment