Thursday 25 May 2023

15th

Lấy anh, em mới đầu 2

Hai con, đầu 4... hết bà thanh xuân!

Ngồi xem lại hình cưới ngày này năm ấy, vừa xúc động vừa ... buồn vui lẫn lộn. Những người muôn năm cũ,... không kể các bạn nhỏ nay đã lớn, lấy chồng lấy vợ, sinh con đẻ cái... thì cũng có người đã thăng thiên, có người già đi, mập lên, ốm đi... khác xưa nhiều lắm!

Cuộc sống vô thường, ta Bình An ngay phút giây này đi, chứ còn đợi chi?
No comments:

Post a Comment