Friday 7 July 2023

Nghỉ hè

Qua ngày 4/7 thì hai mẹ con mới chính thức nghỉ hè. Chị Hai thì nghỉ hè từ trước 30/4 và đến lúc người ta nghỉ hè, chị Hai đã hết nghỉ... mà đi học hè, chuẩn bị cho thi lớp 9.

Mình nhận thấy, do đọc báo, nghe tin tức nhiều quá nên ... vô hình trung các cuộc thi trở nên "vô cùng áp lực''. Sự thật là từ quan sát cách ra đề TĐN và kỳ thi lớp 9 vừa qua, sự chuẩn bị đầy đủ các chủ điểm ôn tập, học đều, ôn vững ngay từ đầu, đều có thể giúp các bé đạt được thành tích tốt. Một lần nữa, khẳng định cho sự thật rằng kiến thức cần được xây nền vững vàng, bài bản, chiến lược chứ không thể nào qua một hai buổi mà thành công được. Ăn may thì chỉ cho bạn thêm 5% điểm mà thôi.

Fail to prepare = prepare to fail.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, vợ nói với chồng: Free Billy!

Còn hôm nay, Free Fri thôi!

No comments:

Post a Comment