Friday 8 September 2023

Bước vào giai đoạn mới

Chốt hè để bước vào giai đoạn mới bằng chuyến đi Tây... với ông bà ngoại, ông bà Hai. Đây là chuyến đi mong đợi từ lâu lâu.

Kỷ niệm lần đầu tiên chạy giải ở TP.HCM bằng cự ly 5 km Sơn Kim Thủ Đức City Run của cả nhà. Lần đầu tiên của hai cô cậu cũng hứng khởi lắm, vì BTC tặng racekit quá hoành tráng! Chạy cho biết với người ta, chạy cho có cái để ''flex'' chơi!

Hai chị em học chung trường có nhiều cái lợi lắm. Cậu em đã hóng hớt chị Hai tình hình thầy cô, lớp học, bữa ăn, căn tin, ... trước, cho nên, đi học tự tin hẳn. Hai chị em học chung, bố mẹ và bà ngoại đưa đón cũng nhàn hơn một chặng. Thế cũng vui.

Tuần đầu tiên chạy ro-đa cho mọi thứ vào guồng, đâu đó vào nếp. Mẹ mong mọi thứ được auto-run để ai nấy tập trung đúng chuyên môn, để việc nhỏ góp thành việc to.


No comments:

Post a Comment