Friday 29 September 2023

Không đề 1

Chữ nghĩa bay hết rồi. Ngay cả tiêu đề cái post nhỏ xíu cũng không nghĩ ra.

1. Băn khoăn mình đóng vai trò gì đối với con mình?

Tưởng dễ mà không dễ trả lời tí nào.

- Nuôi ăn, nuôi mặc

- Dạy nói, dạy lễ, dạy phép

- Hướng nghiệp

- Chỉ cách ''nghĩ'' ''cách sống''

Vừa hành vừa học, Khó.

Thế còn soul-mate, kiểu kết nối giữa hai linh hồn ấy, sứ mệnh giữa mình và nó là như thế nào? Ai ''nợ'' ai đây?

2. Ủa, còn hôn nhân, rốt cuộc là gì vậy ta? Duyên nào, nợ gì?

3. Thật sự thấm thía, nồi nào úp vung đó, mây tầng nào gặp gió tầng ấy. 

Từ vị trí này mà phóng đến tầm 5-10 năm nữa thì chắc cũng không có gì đột phá cả.

[Ngược lại, muốn đột phá thì phải hành động khác đi].

4. Think BIG BIG BIG BIG


No comments:

Post a Comment