Friday 14 September 2007

9 million bicycles

Giọng Katie Melua da diết quá. Buồn. Nhớ bạn.
Tôi và bạn không cùng sở thích mấy, không cùng suy nghĩ lắm. Tự dưng nghe bài này tôi khóc vì nhận ra giờ đây, hơn lúc nào hết, tôi hiểu được tâm trạng của bạn.

May you have enough happiness to make you sweet

enough trials to make you strong
enough sorrow to keep you human
and enough hope to make you happy...

1 comment:

  1. I'm, as you had been, alone
    As "All must be", I say within my heart
    Whether we work together or apart.
    DoAn, be enough strong to endure everything!

    ReplyDelete