Friday 7 September 2007

Entry for September 07, 2007

Mình muốn post lần 2 entry "Giận bao nhiêu?" ghê. Lần này không biết mình là đá, khỉ hay người nữa.

Cũng là kiểu của mình mà, giận làm chi?

2 comments:

  1. Lần này có lẽ chú lại giận An thôi. Viết nhát gừng thế này cũng nghe hơi buồn của từng con chữ. Mà sao lúc nào đọc An cũng nghe im ắng thế mới lạ chứ..

    ReplyDelete
  2. Chú đừng giận. Cháu hết thuốc chữa rồi.

    ReplyDelete