Sunday 25 November 2007

Entry for November 25, 2007

Tối bỗng thèm cà phê, để nghe một đoạn nhạc xưa thiệt xưa. Cũng nhớ H. Cũng thèm Y.
Mà thôi, khi kỷ niệm đã đầy rồi thì đừng chất thêm nữa. Phải tìm chỗ khác mà chứa chứ!
Đổi quán đi, nhỏ.

1 comment:

  1. I must be, as you had been, alone
    As all must be, I said within my heart
    Whether we work together or apart.
    Now, I change my mind after reading your blog!

    ReplyDelete