Wednesday 28 November 2007

Góc học tập

Do hổm rày có làm việc với bác Lạc Việt nên bạn doan từ nay sẽ mở góc học tập tiếng Anh qua "blast" và "entry".

A bird in the hand is worth two in the bush

Thà rằng được sẻ trên tay

Còn hơn được hứa trên mây hạc vàng!

1 comment:

  1. I always love what's being in my hands

    ReplyDelete