Sunday 23 March 2008

Entry for March 23, 2008

Sáng nay, mình soạn lại đống CD cũ. CD phủ bụi đầy, lâu quá không mó tới, vì dạo này nghe online thường hơn, lười soạn CD bỏ ra bỏ vào.

Nhạc rock: phải trên 700 bài, vì có đến 3 MP3 và vài CD tuyển của Aerosmith, của Bryan Adams, the Eagles, Nightwish và vài CD tuyển chọn linh tinh.

Nhạc jazz và pop có của Norah Jones (ghiền nghe cô này vì dễ ngủ), Cindy C., Celine D, Country Folk songs, favourite songs...

Hòa tấu có Master of Classical Music, Richard C., Kim Chung và vài nhạc sĩ khác. Trong đó thích nhất là CD Gregorian.

Nhạc Việt có của Đức Huy, Trịnh (4 CD), Phú Quang, Phương Thanh, Thu Phương, Quang Dũng.

Nhạc mua ở HTK, rẻ bèo nên sau một thời gian quăng lung tung, và máy kén đĩa bỏ vào nghe kém quá, mới nửa bài "Don't cry" đã tắt mất. Tiếc!

1 comment:

  1. Hôm nào chú qua mượn những CD mốc. Miễn là nhạc và hồn nhạc vẫn còn nguyên.

    ReplyDelete