Tuesday 18 March 2008

Tạm biệt các Cô

Như đã đi qua, như chưa bắt đầu...

Mình nhớ cảm giác hồi mình còn đi mẫu giáo 4 tuổi, có đứa bạn thân học chung ốm không đến lớp được, trống đánh rồi mà vẫn còn nhìn về phía cổng, ngóng bạn. Cảm xúc lặp lại khi mình hay đổi lớp, vào trường NK, ra khỏi cấp 2, vào cấp 3 LHP, vào đại học, đổi lớp 3B1 sang 3C1, ra trường, bạn đổi chỗ làm... Không hiểu đó là gì, như con đường mình và bạn đi nay qua quá nhiều ngã rẽ. Gặp nhau ở ngã ba, ngã tư, sáu, bảy, luyến tiếc, bồi hồi nhưng rồi ai cũng phải xoay bùng binh và rẽ vào lối riêng.

Cám ơn T tặng bài hát. Iu lắm!

1 comment:

  1. Mai này con khôn lớn
    Vẫn nhớ về ngày xưa...

    ReplyDelete