Monday 12 May 2008

Cảnh đẹp
Hai hôm nay mình đã được chuyển sang chỗ ngồi mới, góc nhìn đẹp, dễ chịu. Sáng nắng không chiếu trực tiếp, chiều hơi hắt vào, nhưng nhìn chung là tạm ổn. Thích nhất là ngồi gần cửa sổ nên nắng mưa như thế nào cũng biết. Dưới đường VVT cây xanh một lối, lá cây lao xao, nhà cửa như hộp diêm, xe cộ vừa phải. Tất cả đang chuyển động trong im lặng...

No comments:

Post a Comment