Friday 2 May 2008

May 02, 2008- Làm siêng

Thứ sáu 2/5 Công ty cho phép nghỉ. Mình hơi bị siêng lên công ty "mần việc". Thật ra cũng chẳng tốt bụng gì, lỡ hứa với anh sếp. Và cả ngày hôm qua đi về nằm bẹp ở nhà, hôm nay mà còn tiếp tục "tư thế" đó chắc má cầm chổi quét ra ngoài đường, hic hic...

No comments:

Post a Comment