Tuesday 29 April 2008

Xem hình cho đến khi buồn ngủ

Mình có cái tật khó bỏ, hễ xem hình là xem mải miết, lật tới rồi lại lật lui, hết xuôi rồi ngược. Xem cho đến chán mắt thì thôi. Và cũng tự xét thấy rằng: chụp hình không những là nghệ thuật, nó còn là "ma thuật". Hình avatar đang cân nhắc liệu có nên đổi, và có nên chuyển sang cái status khác.

No comments:

Post a Comment