Thursday 3 April 2008

Lỡ có xa đồng bằng

LỠ CÓ XA ĐỒNG BẰNG

- Cao Thoại Châu -
Cũng đành bứt sợi dây câu
Ra đi để lại một châu thổ buồn


Chân bước không nhấc hồn lên được
Ly rượu đầy không thể nhắp lên môi
Lửa và nếp đã làm nên rượu
Em làm nên tôi ngơ ngác giữa trang đời

Ai nào muốn chôn chân một chỗ
Cổ thụ già rồi mục mất mà thôi
Thì xin chọn làm cây cột điện
Ai quan tâm đứng đấy giữa ban ngày

Một lần xa chắc đâu là xa tạm
Chập chọang ánh đèn buông lưới ra khơi
Trong một mẻ có khi nhiều tôm cá
Biết đâu chừng lưới được cả hồn tôi

Tôi sẽ về như cá nằm trên thớt
Mùa này ruộng lúa cũng đang hong
Dưới chân rạ hằn sâu đôi vết nứt
Nhớ mài cho sắc lưỡi dao em

Xa sẽ nhớ dãy thềm rơi những nắng
Cỏ bình nguyên xanh mượt chân đê
Thương và xa, số phần tôi như thế
Đừng ai tin lời hẹn sẽ quay về.

------

Copy từ http://ngngtu.blogspot.com Hai câu mở đầu nằm trong một tản văn của NNT đăng trên SGTT.

1 comment: