Friday 4 July 2008

Entry for July 04, 2008

Có một tản văn "Lựa chọn..." bên www.ngngtu.blogspot.com đọc khá hay nhưng chưa dám chép về vì chưa xin phép và vì chưa thấy báo nào đăng. Hì, ai rảnh qua chơi!

No comments:

Post a Comment