Thursday 11 January 2007

lớp 7/17

"Nhớ chiều mai họp phụ huynh cho em đó nhe!". Câu này nghe quen thấy ghê. 7 x 3 lần đi họp cho em rồi, dù chẳng là phụ hay huynh gì hết. Thảm nhất là mấy lần vào lớp họp có bố mẹ của mấy em khác chào chị, hỏi thăm cháu học khá hông mà thấy...ớn. Chời ơi, nhìn tui già cỡ dzậy hả??? Hic hic...
Cảm giác ngồi họp trong lớp thường không dễ chịu, vì triền miên những suy nghĩ mình đã chưa hết lòng dạy dỗ nó. Rồi định hướng tương lai... Không thể nào nói "nước chảy mây trôi", cái gì đến sẽ đến. Tương lai cũng cần sắp đặt chứ, phải không?

Làm Hai không khó

Ai yêu em bé

Thì làm được thôi!

1 comment:

  1. "Làm Hai không khó
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi!"
    Ngắn mà yêu quá mấy câu này.

    ReplyDelete