Sunday 14 January 2007

Ngày thứ không

Cuối cùng cũng gửi được bài tổng hợp nhóm. Ui chao, khỏe ra!
Thứ hai luôn luôn là ngày đầu tuần. Mà sai rồi, thứ nhất mới là đầu tuần chứ, theo như người Hoa gọi "ti yi li bai/xing qi" = Monday.
Hoa cúc vẫn tươi.

No comments:

Post a Comment