Thursday 18 January 2007

Đừng giận nhau.

Phì cười với mình vì "nhầm" và "lầm".
Nhẹ nhõm. Đơn giản.

Chắc tối nay ngủ ngon, sáng mai làm việc tốt.
Hãy sống như tờ lịch mới và hãy làm việc như hôm nay là ngày cuối tuần. (hehe... made by An)

No comments:

Post a Comment