Monday 24 January 2011

Tuần thứ ba

1. Mình ra Nghị quyết năm 2011 cho mình là “Không ngừng bước tới”, đặt ngay dưới gót chân mình một cái động cơ thật to vào, cứ bước đến, làm đi, dù chưa rõ mình sẽ được hay không.
Không thể so sánh được tính thụ động của mình đâu :). Karl Kraus nói: “A weak man has doubts before a decision, a strong man has them afterwards”. Mình tạm thời chấp nhận vế thứ hai.
Như hồi chuyển lớp từ 3B1 sang 3C1. Bỗng nhiên ...chán 3B1, tuy có nhiều người bạn rất tốt và dễ thương ở đó, nhưng cảm giác cần dứt áo ra đi là mình chuyển cái rụp. Như tình yêu đầu tiên, một nụ cười trong chiếc áo sơ-mi màu xanh đánh trúng tim mình. Và yêu thôi...
Đừng hỏi tại sao.
Sẽ không thể trả lời được tất cả những câu hỏi tại sao.
Có băn khoăn không? Có, nhiều.
Nhưng. Hãy cứ bước tới đi.
Hãy gõ cửa đi.
2. Thêm một entry tổng động viên. :) Dramatize it!

No comments:

Post a Comment