Friday 7 January 2011

Tuần thứ nhất

1. Đã hứa mỗi tuần một entry nên phải ráng giữ lời.:)
2. Xô 21 tháng 1 tuần. Phát ngôn của Xô có khả năng làm mọi người trong nhà bật ngửa. Mẹ muốn thời gian ngừng trôi để được ngắm con nhiều hơn, yêu con nhiều hơn.
3. Cuối năm, em bé ra đời "hơi bị nhiều". Mẹ Xô đã đi thăm con của dì Hai Q. và bạn K. Mẹ nào cũng than cực mà vui. Mắt ai cũng lấp lánh. Làm mẹ Xô cũng ham lây :)
4. Bắt đầu chuẩn bị Tết. Mình không ham mua quần áo hay gì hết, chỉ có một ước ao là tự tay làm được cái-gì-đó để biếu tặng mọi người. Hihi.
5. Sống là không chờ đợi, những gì muốn làm và có thể làm được hôm nay thì hãy làm ngay. Đã khởi động kế hoạch năm 2011, cảm giác ôm ấp một ước mơ, hy vọng, cố gắng, chờ đợi, vỡ òa... dễ hơn 15 năm mới thực sự trở lại.
Không biết ra sao ngày mai, mà có ra sao thì cũng không sao. It's choice - not chance - that determines your destiny. (J.N)

No comments:

Post a Comment