Wednesday 25 July 2007

i need some sleep
http://www.youtube.com/watch?v=2MG0ZhilobU
Nhạc trong phim Shrek.
I Need Some Sleep
Thể hiện: Tổng Hợp Quốc Tế

1 comment:

  1. Chú đã đi khá nhiều và biết uống cafe. Đây là một bảng hiệu ấn tượng. Một nghệ thuật giúp đời sống đẹp hơn. Giống như cây đàn Chapi. Nhà ai nghèo cũng có một cây đàn. Ơi Chapi! Cái đẹp ai cũng quý cả, đâu câu nệ gì, phải không cháu.

    ReplyDelete