Thursday 10 January 2008

10.01- Sinh nhật Gà con

Cái tên dễ thương này mình ít dùng đi, vì Gà con nay không còn bé nữa. Gà con lớn rồi, to cao hơn chị và dần dần bớt phụ thuộc vào chị. 14 năm không ngắn tí nào, có lẽ do vậy nên chị Hai lúc nào cũng nghĩ Gà con mãi 3 tuổi. Hay la, hay lo, hay dặn dò, hay cằn nhằn, hay sai vặt… chà, chị Hai này cũng khó kiếm đấy!

Năm nay, chị Hai chúc Gà con mau ăn chóng lớn, học giỏi, đọc sách nhiều hơn một chút. Vậy là đủ.

1 comment:

  1. Cùng mừng.
    Mỗi người đều có một ngày sinh.
    Có thể gọi đó là ngày bắt đầu một số mệnh.

    ReplyDelete