Wednesday 2 January 2008

Excel 2007

Mới cài xong Excel 2007. Ngẫm câu này đúng thiệt "too much love will kill you", dựa dẫm riết quen, nhiều người cưng và chăm quá, hí hí, sao "chống lầy" đây trời?!!

Tái bút: "die of too much love" cũng thuộc dạng có-hiểu-biết. Xí xóa, xí xóa... kakkka.

No comments:

Post a Comment