Saturday 12 January 2008

Entry for January 12, 2008

Cô A. nhân cơ hội cô Tr. đang lui cui lục cơm nguội dưới bếp để post bài về bé "Heo lì" của Thúy nà.

Bé xinh lắm nè, mặt đo đỏ, nhìn giống bố. Không khóc nhiều, bé bị mấy cô quấy rầy nên hơi cựa quậy một tí. Bé thưởng cho hai cô một "bãi vàng". "Thừ tài người hâm mộ" mừ! Hehe, hai cô cũng hết sức "vượt qua chính mình" để đỡ đạn á. Ka kaka...

Năm sau lì xì bộn à nghen!

1 comment: