Monday 28 January 2008

Entry for January 28, 2008
Tết về, mua áo mới.

Không được người khác nhắc nhở, mình cũng quên khuấy vụ mua áo mới đón Tết. Quên mua áo mới thật ra cũng không có gì phàn nàn, vì đỡ tốn tiền mà. Chỉ trách mình để thời gian qua mặt, Tết đến mà không chút rộn rã, thiếu chút chia sẻ với người thân và... quên điệu cho bản thân mình. Hic!

No comments:

Post a Comment