Sunday 3 February 2008

Về nhà.

Trời đêm ở vườn lạnh và nhiều muỗi. Đong đưa trên võng, mở mắt nhìn lá cây, tìm đom đóm. Vô ưu. Vô tư. Thoải mái. Nhậu một chút. Ăn thiệt nhiều. Không đợi Tết đến mới chào nhau. Khuya, đom đóm vào nhà. Bắt con đom đóm bỏ vào mùng!

1 comment:

  1. Vô ưu, vô tư có thể yên lành.
    Vô tâm, vô tình khó khăn lắm thay!

    ReplyDelete