Friday 29 February 2008

Ngày Bonus: February 29, 2008

Hì, hôm nay cũng có người hỏi 29/02 cách đây 4 năm làm cái chi chi. Ước gì hồi đó có blog là mình đã ghi lại rồi.

Hôm nay, muốn về nhà sớm, ăn ngon và ngủ ngon. Ngày bonus của tui đơn giản thế thui hà!

1 comment:

  1. Dư một ngày hay thiếu một ngày trong đời?

    ReplyDelete