Monday 25 February 2008

Entry for February 25, 2008

Lần đầu tiên thăm em bé mà chỉ "tám" với mẹ của bé. Hì, lần sau cô A mới gặp mặt con vì con ham zui ra sớm 1 tháng, bị mấy cô y tá giữ lại săn sóc đặc biệt nà. Thấy mẹ bé mặt mày lúc nào cũng hớn hở làm cô không dám ca bài "mệt quá" nữa. Khâm phục và phải học nhỏ này, lúc nào cũng zui zẻ hết. Thế nào thằng cu cũng cười miết cho xem...
Cập nhật hình của cu Kiệt chụp hồi gần 5 tháng.

1 comment: