Thursday 14 February 2008

February 14, 2008
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Trích "Sóng" - Xuân Quỳnh

2 comments:

  1. Sông không hiểu nổi mình
    Sông tìm ra tận bể.

    ReplyDelete
  2. Sóng bắt đầu từ đâu?
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi...

    ReplyDelete