Tuesday 3 April 2007

Cho em một ngày.
Buổi sáng bất ngờ với tin nhắn của bé T., khuya về còn nhận thêm một tin chúc mừng của V nữa. Là lá la, sao hai người này hay vậy ta? Cười tủm tỉm hoài, thắc mắc và so sánh sao giống có ai đang "lobby" quá.

Hoa nở, đẹp vô cùng.

No comments:

Post a Comment