Thursday 5 April 2007

pwd

Lâu thật lâu mới vào XQT nên quên mất tiêu pwd. Ì ạch đăng ký xin lại cái pwd, mò tới mò lui mà hổng hiểu sao XQT cứ thông báo là sai địa chỉ email. Trời, làm sao mà sai được? Bắt đền ông admin!

Trong thời buổi click này, không có pwd là không tồn tại vậy. Vào cửa, mở máy, làm việc, đọc thư, nói chuyện, thụt két, tất tần tật đều có mật mã. Một buổi sáng đẹp trời, tự dưng tui quên pwd, mới đổi pwd quay qua quên sạch. Rõ khổ.

Mật mã của một mình, của hai mình, của nhiều mình. Mình mà nói pwd của mình ra chắc có nhiều cái mắc cười lắm. Tỉ như, hôm nay chưa ăn sáng ,vô ngân hàng, cái máy ra lệnh: Đổi password đi mày! Ừa, tao đói quá nghĩ chưa ra, lấy "cơm gà" cho nó đỡ thèm... măm mămm. Hay tui thấy ghét thằng đó, đặt mật mã là "... heo" cho sướng! (Tiểu nhân chửi lén, khặc.. khặc..)

Gõ tới đây thấy XQT đã thông báo new pwd cho mình hồi nào hổng hay. Trách lầm rồi. 1,2,3... log in thẳng tiến nào!

Em đã lấy tên anh làm password

Hết log out ra lại log in vào

Và như thế mỗi ngày trên bàn phím

Anh lại về trong nỗi nhớ xôn xao!

No comments:

Post a Comment