Monday 23 April 2007

Nếu em không phải một giấc mơ - Marc Levy
Từ sau RNU mình mới đọc được một quyển thật hài lòng như vậy.

Chuyện tình như một giấc mơ, giữa một con người hữu hình và một hồn ma. Là hành trình đưa hồn ma trở về sự sống một-cách-tuyệt-vọng bằng một tình yêu cao cả, là tình cảm của đôi trai gái ông trời đã sắp đặt cho nhau, là tình mẫu tử thiêng liêng.

----


Chú thích: ba ảnh chụp gần đây là của Hoàng Thế Nhiệm. Ảnh đẹp quá nên không thể không gửi lên.


No comments:

Post a Comment