Monday 11 June 2007

Entry for June 11, 2007

Khi không ngồi trước máy, biết bao điều muốn viết. Click vào "Compose a new entry" thì lập tức chữ nghĩa chạy đâu hết. Như em đứng trước một ai đó mà quên mất cái mình định nói. Những lập luận không lô gíc lại vây quanh...
Như em hay bảo em không sao, thế mà thèm lắm đôi bàn tay. Em lúc nào cũng cười vui với những dự định của mình nhưng những băn khoăn, lo lắng cũng thấp thoáng gần xa. Như em tự nhận mình là nửa mùa, không hài lòng với chính mình nhưng không vượt nổi cái bóng của chính mình vậy. Như em tự cho rằng mình mạnh mẽ, như em tự cho mình quyền kiêu hãnh, như em tự cho phép mình làm theo ý mình...

No comments:

Post a Comment