Thursday 14 June 2007

June 14, 2007

Nhớ tới món bò "núc nắc", hàm vẫn còn đau. Nhưng tối về, quẹo vào quán ăn- chỉ-có- mình ên là khách còn "đau" hơn (lại chọn quán bậy!).

Mừng nhỏ đi làm ngày đầu tiên.

No comments:

Post a Comment