Sunday 10 June 2007

Gặp lại - Marc Levy

Viết tiếp NELMGM, M.L cho đọc giả sống tiếp với mối tình kỳ lạ mà tuyệt đẹp của Lauren K. và Arthur A. M.L cho ta thấy cuộc sống còn đó nhiều người tốt, và điều kỳ diệu vẫn xảy ra khi con người còn có niềm tin.

No comments:

Post a Comment