Thursday 21 June 2007

"half-year's resolution"
X. có một đứa em trai 13 tuổi. Ham hoạt động, hay chọc quê chị Hai trước mặt người khác, hay bị chị Hai càu nhàu lười học và ở dơ. Rủ hắn sáng 5g chạy bộ nhen. Hắn hí hửng đồng ý. Chết X. rùi! Phải đấu tranh tư tưởng giữa cái gối ôm vào sáng sớm và đôi giày chạy bộ.

X. muốn có thời gian lắng nghe hắn nhiều hơn. X muốn hắn có thói quen TDTT từ bây giờ, chăm sóc sức khỏe và tính kỷ luật là hai điều X. cũng cần học chung với hắn.

1 comment: