Wednesday 9 May 2007

Entry for May 09, 2007

Trời tạnh mưa rồi. Mình chạy ra đường đây.

No comments:

Post a Comment