Saturday 12 May 2007

ngày rỗng
Mưa như cơn giận của ông trời. Xối xả. Dai dẳng. Buồn thúi đất.

Lại xanh trong tôi - dù rừng đã cháy

lại chảy trong tôi - dù sông đã chết

chợt hanh lại cát - chợt buồn lại ru

chợt duyên lại em - chợt hoang lại tháp


Giọng mẹ xa vời dỗ giấc thiên thu.


(Đứa con của đất - inrasara)

No comments:

Post a Comment