Friday 11 May 2007

May 11, 2007

Nhờ có cuốn thơ thiếu nhi mà "chữa cháy" quà sinh nhật cho nhỏ bạn được. Thì nó cũng như mình thôi, tặng lại một cuốn Doraemon là huề. Mỗi đứa được H tặng cho một gói quà sn rồi, nhìn nhau và ha ha "tao không có quà cho mày!". Nhanh lục giỏ thần coi, ui, may quá lôi ra được một quyển sách mới toe chưa đọc, thế là a lê hấp... ký tặng cho nhau.
Lại nhờ có cuốn thơ inrasara mà làm quà sinh nhật cho một nhỏ khác. Tặng thơ, cũng lãng mạn lắm chứ!

Ra đi từ sầu của mây, từ lạc của lòng
từ bạc của lời, từ im tiếng khóc
từ lặng câm của đêm đồi trọc
Ra đi từ nỗi khát khao của đống rơm hoang
từ nỗi trâu già nhớ đất xâm canh.

Ôm hoài vọng của đuôi sao chổi
giấu chút nắng quê hương vào túi
làm hành trang mai mốt tìm về!
...
Những bước chân xa - inrasara


No comments:

Post a Comment