Monday 21 May 2007

Entry for May 21, 2007

Màn hình vi tính lại trở chứng, đổi màu và chớp liên tục. Như trêu chọc, phá bĩnh lúc mình muốn siêng một lúc. Dời cái di động ra, lui cái quạt ra xa cũng không xi nhê gì. Bó tay.

No comments:

Post a Comment