Friday 25 May 2007

Entry for May 25, 2007

Cả tuần nhức đầu với các các bác đơn từ. Nộp đơn xong tưởng rằng sẽ nhẹ đầu, nhẹ lòng. Đôi khi tự ti khủng khiếp. Tự làm "job description" để chuyển lại cho người mới chợt nhận ra: mình-chẳng-là-ai-cả, chẳng là cái đinh gỉ gì. Thế mà mất ba năm...
"Chém thớt" ông B.D mấy nhát. Tin đã gửi thì không lấy lại được, cũng không có ý thanh minh.
Biển và ánh trăng
Thể hiện: Hà Anh Tuấn & Phương Linh

No comments:

Post a Comment