Thursday 4 October 2007

Entry for October 05, 2007
Khi bạn cầu xin Thượng đế lòng can đảm, không phải Người đến và ban cho bạn lòng can đảm. Người ban cho bạn thử thách. Bạn cầu xin được hạnh phúc, Người ban cho bạn cơ hội.
(Evan Almighty)
Cám ơn tất cả. Từ tuần sau mình sẽ chạy.
"Together with you. On my own way."


1 comment:

  1. Và chú cũng muốn thế với Doan. Doan sẽ có can đảm và hạnh phúc. Chú.

    ReplyDelete